Skip to content

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN PRIVACYCHARTER

Artikel 1: doel

Deze ‘algemene gebruiksvoorwaarden’ hebben tot doel een juridisch kader te bieden voor de voorwaarden voor de levering van de diensten van de website www.toutcleanservices.be en het gebruik ervan door de ‘Gebruiker’.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke Gebruiker die toegang tot de website wenst. Zij vormen de overeenkomst tussen de website en de Gebruiker. Toegang tot de website door de Gebruiker betekent aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst moet de Gebruiker afzien van toegang tot de door de website aangeboden diensten.

www.toutcleanservices.be behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

www.toutcleanservices.be wil u ook informeren over de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten in dit verband. Door onze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door www.toutcleanservices.be op de in dit document beschreven wijze.

Artikel 2: wettelijke vermeldingen

2.1 Verantwoordelijke van de website

Naam van het bedrijf: Tout Clean Services  bv

Verantwoordelijke persoon: Gustavo Garcia – Beheerder

Adres van de maatschappelijke zetel: Kolonel Bourgstraat 107/6 – 1140 Evere

Telefoon: +32 (0)2 736 49 94

E-mail: info@toutcleanservices.be

Ondernemingsnummer: 0826.148.505

Btw-nummer: BE 0826.148.505

2.2 Uitgever van de website

Naam van het bedrijf: Bluetime nv

Verantwoordelijke persoon: Aubry de Broqueville

Adres van de maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 1100/4 – 1160 Oudergem

Telefoon: +32 (0)2 675 65 10

E-mail: info@bluetime.be

Btw-nummer: BE 0461.384.260

2.3 Hosting van de website

Host van de website: OVH

Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Kellermann 2 – 59100 Roubaix (Frankrijk)

Artikel 3: definitie

Deze bepaling heeft tot doel de verschillende essentiële termen van de overeenkomst te definiëren:

  • Gebruiker: deze term verwijst naar elke persoon die de website of een van de door de website aangeboden diensten gebruikt.
  • Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die de Gebruiker doorgeeft op de website.
  • Lid: de Gebruiker wordt lid wanneer hij op de website wordt geïdentificeerd.

Artikel 4: toegang tot de diensten

De website biedt de Gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Presentatie van de diensten
  • Bestelling van diensten of materiaal

De website is gratis toegankelijk vanaf elke locatie voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker moet maken om toegang te krijgen tot de dienst (computerapparatuur, software, internetverbinding enz.) zijn voor zijn rekening.

De website wendt alle middelen aan die tot zijn beschikking staan om een kwalitatieve toegang tot zijn diensten te waarborgen. Aangezien het om een middelenverbintenis gaat, verbindt de website zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis te wijten aan een geval van overmacht dat leidt tot een storing van het netwerk of de server valt niet onder de verantwoordelijkheid van www.toutcleanservices.be.

De toegang tot de diensten van de website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, opgeschort of gewijzigd wegens onderhoud of om welke andere reden dan ook. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen als gevolg van de onderbreking, opschorting of wijziging van deze overeenkomst.

De Gebruiker kan per e-mail contact opnemen met de website op het volgende adres: info@toutcleanservices.be.

Artikel 5: intellectuele eigendom

De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de website worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer bepaald door het auteursrecht.

De Gebruiker vraagt vooraf toestemming aan de website voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende inhoud.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van de website in een strikt privékader te gebruiken. Elk gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is strikt verboden.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die hij online zet. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud online te zetten die de belangen van derden kan schaden. Elke rechtsvordering van een benadeelde derde tegen de website komt ten laste van de Gebruiker.

De inhoud van de Gebruiker kan te allen tijde en om welke reden dan ook door de website worden verwijderd of gewijzigd. De Gebruiker ontvangt geen rechtvaardiging of kennisgeving voorafgaand aan verwijdering of wijziging van inhoud van de Gebruiker.

Artikel 6: aansprakelijkheid en overmacht

De bronnen van op de website gepubliceerde informatie worden betrouwbaar geacht. De website behoudt zich echter het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De op de website verstrekte informatie is louter informatief. De Gebruiker is dus volledig verantwoordelijk voor gebruik van informatie en inhoud van deze website.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat rechtstreeks of onrechtstreeks tot schade leidt, moet door de website worden vergoed.

De website garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven gegevens. De website verbindt zich er echter toe alle nodige middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van derden.

Artikel 7: hyperlinks

De website www.toutcleanservices.be kan een aantal hyperlinks naar andere websites bevatten. Hij kan echter de inhoud van de aldus bezochte websites niet controleren en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarvoor.

Artikel 8: cookies

Bij het surfen op de website www.toutcleanservices.be kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over het surfen van een computer op een website registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om surfen op een later moment op de website te vergemakkelijken en dienen ook om verschillende bezoekmetingen uit te voeren.

De Gebruiker kan de installatie van (de) cookie(s) uitschakelen door de parameters van zijn browsersoftware aan te passen.

De website www.toutcleanservices.be maakt gebruik van de analysetool ‘Google Analytics’.

De verzamelde gegevens zijn statistische gegevens over het bezoek aan de website en zijn niet op naam. Ze worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Nagaan of het beoogde publiek wordt bereikt;
  • De natuurlijke verwijzing naar de website verbeteren;
  • Nagaan of de website voldoende zichtbaar is;
  • Bepalen welke acties moeten worden ondernomen om de zichtbaarheid van de door de website aangeboden diensten te verbeteren.

Meer informatie over het Privacybeleid bij het gebruik van Google Analytics vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

De website bewaart de door Google Analytics verzamelde gegevens voor onbepaalde duur (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl).

Als u niet wilt dat Google Analytics uw activiteiten op de door u bezochte websites kan analyseren, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

De website kan softwaretoepassingen van derden bevatten. Dit kan met name het geval zijn met knoppen/links naar sociale netwerken (dit is met name het geval met de knoppen ‘Delen’ en ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken zoals Facebook, Google+ enz.). Wij nodigen u daarom uit om hun beleid inzake het beheer van cookies en met name hun privacybeleid te raadplegen.

Artikel 9: privacybeleid

9.1 Vitrinewebsites

www.toutcleanservices.be verzamelt alleen persoonlijke informatie over de Gebruiker met het oog op bepaalde diensten en met name via contactformulieren of formulieren voor het aanvragen van offertes. De verzamelde gegevens bestaan uitsluitend uit door de Gebruiker ingevoerde en op het scherm zichtbare informatie. De Gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze zelf invoert.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om contact op te nemen of om bestellingen te verwerken. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om contact op te nemen of de bestelling te verwerken.

Elke gebruiker beschikt over een recht tot inzage, correctie en bezwaar met betrekking tot zijn persoonsgegevens door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te richten aan het adres van de maatschappelijke zetel van de verantwoordelijke van de website, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie wordt gepubliceerd zonder medeweten van de Gebruiker van de website, noch uitgewisseld, doorgegeven, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

9.2 Algemeen

Elke gebruiker heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 10: wijziging van de overeenkomst

De website behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen.

Artikel 11: duur

Deze overeenkomst is voor onbepaalde duur. De overeenkomst gaat in ten aanzien van de Gebruiker vanaf het gebruik van de dienst.

Artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst. Indien een geschil tussen de partijen niet in der minne kan worden geregeld, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Aarzel niet om meer informatie te vragen over onze diensten of onze prijzen. Wij bieden een gratis en vrijblijvende offerte aan!